تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: ضرورت آزادسازي حريم بقعه شيخ شهاب‌الدين اهري براي ثبت جهاني اين بناي تاريخي
جمعه، 4 شهریور 1401 - 00:02     کد خبر: 914

گفته مي شود در حال حاضر بقعه شيخ شهاب‌الدين اهري در ليست موقت ثبت جهاني قرار دارد كه براي ثبت دائم آن، عرصه بقعه به طور كامل بايد آزاد گردد. اينكه ثبت جهاني چنين اثري در يونسكو چه آثاري دارد؟ يك طرف بحث هست و اينكه آيا بر فرض اراده مسئولين شهر توان و امكان آزاد سازي عرصه اين اثر تاريخي براي شهرداري اهر با وضع فعلي دخل و خرجش ، فراهم است يا نه ؟ طرف ديگر بحث مي باشد. اميد است با همت مسئولين امر و استفاده از منابع ملي و استاني در اين امر مهم تسهيل به عمل آيد.

برگشت به تلکس خبرها