تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: مچ كاركنان را چه زماني بگيريم؟
سه شنبه، 5 مهر 1401 - 22:53     کد خبر: 916

اغلب مديران علاقه دارند مچ كارمندان را وقتي بگيرند كه كارمند در حال اشتباه كردن است، اشتباه نكنيد اين كار مفيد نيست. اين كار باعث دور شدن كاركنان از سازمان و خدشه دار شدن ارتباط مدير و كاركنان مي شود و حس بي اعتمادي را به شدت در سازمان افزايش مي نمايد. علماي مديريت منابع انساني به  مديراني كه علاقمند به مچ گيري هستند توصيه مي كنند، مچ كاركناني را بگيرند كه متمايز از ديگران كار مي كنند، كساني كه بي منت و در سكوت به بهترين نحو انجام وظيفه مي كنند. وقتي كارمندي بيشتر از وظايفش كار مي كند، دقيقا آن زمان وقت مچ گيري از اوست. پس در همان لحظه انجام وظيفه مچش را بگيريد و در جمع از ايشان قدرداني كنيد. باور كنيد كه از نتايج اينگونه رفتارتان شگفت زده خواهيد شد!!.

برگشت به تلکس خبرها